W jaki sposób naliczana jest opłata za subkonta?

Gdy kupujesz subkonto, pobieramy opłatę proporcjonalną do liczby dni, które pozostały do końca Twojego okresu rozliczeniowego. Na przykład: Twój okres rozliczeniowy kończy się 15. dnia każdego miesiąca, a subkonto zakupiłeś/-aś 23. dnia. Wówczas naliczymy opłatę proporcjonalnie za okres od 23. do 15., a następnie będziemy pobierać całą należną kwotę w cyklu miesięcznym.