Jak mogę usunąć subkonto?

Jeżeli chcesz usunąć subkonto, kliknij swoje imię w prawym górnym rogu ekranu i przejdź do zakładki Subkonta. Kliknij Działania obok wybranego subkonta i wybierz Usuń użytkownika. Pamiętaj, że usuwając subkonto usuwasz również wszystkie związane z nim dane. Tej operacji nie można cofnąć.

Zauważ, że usunięcie subkonta różni się od anulowania go.